"Masz w sobie ocean..."!!! Jerzy Hac !!!

"Masz w sobie ocean
urody i powabu
szyku i piękna
gracji wdzięku
i elegancji

że wielki artysta
wielkim zwać się może
gdy Ciebie
jako falę wyrzeźbi
z oczyma w szafirowym kolorzeartysta
wiedziony natchnieniem i sławą
postać Twoją
jako falę oceanu
w kolorze szafiru wyrzeźbił
z urodą i powabem
szykiem i pięknem
gracją wdziękiem
i elegancją
ale serca weń
Twojego nie włożył
nie ożywił

bo serce masz jedno"

Jerzy Hac, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, poeta, podróżnik, poeta. Autor niezwykłych tomików poezji "Moje obrazy w wierszach" oraz "Spotkania w przestrzeni". Można je czytać raz za razem, i znów od początku, albo od środka...

Ale co jest szczególnie istotne? Widzieliście to niezwykłe pismo? Czy ktoś w obecnych czasach jeszcze tak potrafi?:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz